Contributie Badminton

Contributie 2021-2022 Kwartaal Jaar
senioren (18+) € 43,75 € 175,00
junioren (8 t/m 18 jaar) € 38,75 € 155,00
G-badminton (speciaal tarief) € 25,00 € 100,00
rustende leden € 16,25 € 65,00
toeslag jeugdcompetitie € 0,00 € 0,00
toeslag seniorencompetitie (ARC en 5e t/m 8e divisie bond) € 10,00 € 40,00
toeslag veren shuttles (training en competitie) € 40,00

De afdeling Badminton heeft besloten om voor het seizoen 2020-2021 het contributiemodel te herzien. Voor het seizoen 2021-2022 is geen indexatie toegepast. Het nieuwe model is modulair opgebouwd. Neem je extra diensten af, dan betaal je meer.

Alle bedragen staan vermeld in euro’s per kwartaal en zijn inclusief eventuele bondscontributie. Wijzigingen voorbehouden. Betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso.

Vragen? Mail naar ledenadministratie.badminton@wsv-apeldoorn.nl.

Het lidmaatschap van de afdeling badminton loopt van 1 juli tot 30 juni (het verenigingsjaar). Bij het aangaan van het lidmaatschap verplicht u zich tot betaling van contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd met 1 jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en moet uiterlijk 1 juni in het bezit te zijn van de ledenadministrateur. Voor jeugdleden geldt dat enkel verzoeken door ouders / verzorgers van het jeugdlid worden geaccepteerd.

zie ook: Contributie seizoen 2020-2021

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder-draagkrachtige gezinnen voor kinderen een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen meesporten met hun leeftijdgenootjes.

Leergeld helpt o.a. bij lidmaatschap van een sportvereniging en/of de aankoop van de benodigde sportmaterialen, zoals kleding, schoenen of een racket. Meer weten? Ga naar www.leergeld.nl.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch mee kunnen doen met badminton, volleybal, basketball, voetbal of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie en in bepaalde gevallen de benodigde attributen zoals een badmintonracket.

Voor de gemeente Apeldoorn is Lyke Lagerwey de intermediair waar een aanvraag gedaan worden voor vergoeding uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Bel of mail. 06 2500 9723.  E-mail: L.Lagerwey@stimenz.nl.

Meer weten? Ga naar www.kieseenclub.nl.

Sociaal Contributiefonds

Als afdeling zijn we financieel gezond. Het stilleggen van alle activiteiten als gevolg van het coronavirus heeft onze omnivereniging geraakt, maar daar komen we wel weer bovenop. Langzaam terug naar normaal.

Met de oprichting van een sociaal contributiefonds willen we juist een “reservepotje” aanleggen. Een vangnet. We willen voorkomen dat kinderen, maar ook volwassenen, hun lidmaatschap bij onze badmintonvereniging gedwongen moeten opzeggen omdat de financiële draagkracht daarvoor is afgenomen. We kunnen onder voorwaarden een tegemoetkoming geven in de kosten wanneer andere instanties daarin niet voorzien. Dit wordt dan betaald vanuit ons gezamenlijke contributiefonds. Ook nieuwe leden kunnen we een tegemoetkoming aanbieden in de kosten.

Neem persoonlijk contact op met het bestuur en we vinden samen vast een oplossing. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

We maken sporten niet gratis, maar verlagen de drempel om lid te worden, of te blijven, van onze club.