Contributie Badminton

Contributie 2018-2019 Kwartaal Jaar
rustende leden € 15,75 € 63,00
senioren daglid Recreant € 42,75 € 171,00
senioren avondlid Recreant € 48,75 € 195,00
senioren Competitie € 61,50 € 246,00
junioren (16 t/m 18 jaar) € 45,00 € 180,00
junioren (12 t/m 15 jaar) € 38,25 € 153,00
pupillen (jonger dan 12 jaar) € 35,50 € 142,00

De afdeling Badminton heeft besloten om voor het seizoen 2018-2019 een indexatie toe te passen van 1,5%.

Alle bedragen staan vermeld in euro’s per kwartaal en zijn inclusief eventuele bondscontributie. Wijzigingen voorbehouden. Betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso.

Vragen? Mail naar ledenadministratie.badminton@wsv-apeldoorn.nl.

Het lidmaatschap van de afdeling badminton loopt van 1 juli tot 30 juni (het verenigingsjaar). Bij het aangaan van het lidmaatschap verplicht u zich tot betaling van contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd met 1 jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en moet uiterlijk 1 juni in het bezit te zijn van de ledenadministrateur. Voor jeugdleden geldt dat enkel verzoeken door ouders / verzorgers van het jeugdlid worden geaccepteerd.