Contributie Badminton

Contributie 2021-2022 Kwartaal Jaar
senioren (18+) € 43,75 € 175,00
junioren (8 t/m 18 jaar) € 38,75 € 155,00
G-badminton (speciaal tarief) € 25,00 € 100,00
rustende leden € 16,25 € 65,00
toeslag jeugdcompetitie € 0,00 € 0,00
toeslag seniorencompetitie (ARC en 5e t/m 8e divisie bond) € 10,00 € 40,00
toeslag veren shuttles (training en competitie) € 40,00

De afdeling Badminton heeft besloten om voor het seizoen 2020-2021 het contributiemodel te herzien. Voor het seizoen 2021-2022 is geen indexatie toegepast. Het nieuwe model is modulair opgebouwd. Neem je extra diensten af, dan betaal je meer.

Alle bedragen staan vermeld in euro’s per kwartaal en zijn inclusief eventuele bondscontributie. Wijzigingen voorbehouden. Betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso.

Vragen? Mail naar ledenadministratie.badminton@wsv-apeldoorn.nl.

Het lidmaatschap van de afdeling badminton loopt van 1 juli tot 30 juni (het verenigingsjaar). Bij het aangaan van het lidmaatschap verplicht u zich tot betaling van contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd met 1 jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en moet uiterlijk 1 juni in het bezit te zijn van de ledenadministrateur. Voor jeugdleden geldt dat enkel verzoeken door ouders / verzorgers van het jeugdlid worden geaccepteerd.

zie ook: Contributie seizoen 2020-2021

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder-draagkrachtige gezinnen voor kinderen een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen meesporten met hun leeftijdgenootjes.

Leergeld helpt o.a. bij lidmaatschap van een sportvereniging en/of de aankoop van de benodigde sportmaterialen, zoals kleding, schoenen of een racket. Meer weten? Ga naar www.leergeld.nl.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!